Актив младих социјалиста

Актив младих је посебан облик организовања и деловања СП-а. Актив младих чине чланови до навршене 30. године старости. Предсједници Актива младих су по функцији чланови извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Организација и деловање Актива младих уређују се правилником који доноси Главни одбор СП-а.

Документи и одлуке Актива младих подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора СП-а.

 

 

Предсједник Актива младих социјалиста

Давор Стрика је рођен 07.10.1989. године.

Основну и средњу школу завршава у Бањој Луци.

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци уписује 2008, а завршава 2012. са просјечном оцјеном 9,29.

Мастер студије из области политичке теорије завршава на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са просјечном оцјеном 9,75.

Апсолвент на мастер међународним студијама Факултета политичких наука у Бањој Луци.

Аутор је преко 10 научних радова, 2 књиге, сарадник на дјелу Историја Републике Српске, те учесник бројних међународних и домаћих семинара.

Прималац стипендије за успјешне студенте Републике Српске за вријеме студирања.

У досадашњој каријери обављао функције: Предсједника Савјета омладинских организација Бања Лука, члан скупштине Омладинског савјета Републике Српске, секретар Европског студентског форума.

Добитник је награде за волонтера године Републике Српске.