Актив младих социјалиста

Актив младих је посебан облик организовања и деловања СП-а. Актив младих чине чланови до навршене 30. године старости. Предсједници Актива младих су по функцији чланови извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Организација и деловање Актива младих уређују се правилником који доноси Главни одбор СП-а.

Документи и одлуке Актива младих подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора СП-а.

 

 

Предсједница Актива младих социјалиста

andrea doric 12

Андреа Дорић