Потпредсједници Партије

Потпредсједници Партије:

– замјењују предсједника Партије за вријеме његове одсутности или привремене спријечености за рад из области за које су задужени;

– преузимају организационе и акционе мјере за усмјеравање свих кадрова и органа Партије у остваривању програмских циљева и јачању угледа Партије;

– организују, прате и координирају односе између органа Партије у областима за које су задужени;

– обављају и друге послове по налогу предсједника Партије, Главног и Извршног одбора.

 

Потпредсједници Социјалистичке партије су:

 

zivko marjanac -

Живко Марјанац је потпредсједавајући Вијећа народа Републике Српске из реда српског народа, а у Социјалистичкој партији до сада је обављао функције генералног секретара, те потпредсједника. Рођен је 1948. године у Бањалуци, већину радног вијека је провео у привреди, а истакнути је и спортски радник.

 

stevic dalibor

Далибор Стевић је професор и декан Педагошког факултета у Бијељини. Предаје и на факултету за Физичку културу у Источном Сарајеву. Члан је антрополошких друштава Српске и Србије. Рођен је 1971. године у Лопарама, а аутор је више уџбеника и научних и стручних радова.

 

budimir acimovic

Будимир Аћимовић је дугогодишњи члан Социјалистичке партије, а обављао је и више дужности у Зворнику и Републици Српској, међу којима и функцију народног посланика. Рођен је 1950. године у Зворнику. Као професор математике радио је у просвјети, а потом и као предузетник.