ВЛАДА СРПСКЕ РАДИ НА ПОБОЉШАЊУ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ

Београд - Савановић - регионална конференција о предузетништву

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић изјавио је данас у Београду да Влада Српске и ресорно министарство чине све да кроз развојне планове, развојну политику за младе, стратегију образовања и запошљавања, као и акционе планове побољшају структуру запослености младих.
“То иде тешко, али има одређених помака. Популација младих је носећи ресурс сваке нације и државе и мора јој се придавати много већи значај у смислу запошљавања”, рекао је Савановић.

На Регионалној конференцији о предузетништву младих у Србији, Црној Гори и БиХ Савановић је рекао да је од око 130.000 незапослених у Републици Српској, 40.000 младих од 15 до 30 година, који су дуже од годину дана пријављени у Заводу за запошљвање.

Напомињући да је проблем незапослености младе популације приближно исти у свим државама насталим распадом бивше Југославије, Савановић је истакао да је регионална конференција прилика да се сагледају проблеми и заједно покушају пронаћи рјешења за помоћ младој популацију која је највиталнији дио становништва и носећи дио економског, друштвеног и демографског развоја.

Он је оцијенио да дух предузетништва у Републици Српској није на жељеном нивоу, првенствено због тешке економске ситуације, као и постојања одређених неразумијевања, односно анимозитета у друштву према приватној иницијативи, али да позитиван тренд постоји који би то требало да промијени.

Савановић је рекао да Влада Републике Српске доноси низ мјера како би се проценат незапослених међу младом популацијом смањио, те доноси развојне документе, акционе програме приближавања предузетништва младим људима, али и ради на давању одређених подстицаја да би ти људи могли започети властити посао.

Он је оцијенио да је за већу запосленост младих потребно радити на промјени свијести о развоју реалног сектора и приватног предузетништва, као и да се мора усклађивати школство са потребама привреде, и на томе се ради кроз дуални развој школовања по узору на западноевропске земље.

“Влада Републике Српске је у оквиру својих стратегија као што је омладинска политика и стратегија предложила низ мјера којима је циљ да се побошљања запошљавање и едукација младих људи у приватном предузетништву”, рекао је Савановић.

Он је као примјер мјера навео оснивање нове организационе јединице за посредовање и обуку младих у Заводу за запошљавање кроз коју је од 2012. године прошло око 21.000 младих а кроз њено посредничко дјеловање 5.000 људи је нашло посао.

Савановић је подсјетио да се кроз акционе планове које Влада Републике Српске доноси сваке године, одвајају одређена средства која омогућују младима да одраде приправнички стаж.