Одржан округли сто „Право дјетета на заштиту од насиља“

Министар породице, омладине и спорта Јасмина Давидовић сматра да би у старије разреде основних и у средњу школу требало увести предмет који би третирао област насиља и репродуктивног здравља.

Давидовићева је истакла да би у законе о основном и средњем образовању требало уградити да овај предмет буде обавезан, што би допринијело превенцији.

Помоћник министра за предшколско, основно и средње образовање Радмила Коцић Ћућић рекла је да је Приједлогом закона о основном васпитању и образовању први пут нормиран Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце.

“То је додатна обавеза за школе”, рекла је Ћућићева пред почетак округлог стола “Право дјетета на заштиту од насиља”.

Помоћник министра здравља и социјалне заштите Бранка Сладојевић указала је на обавезу институција да пријаве насиља, посебно образовне установе које су у најбољој прилици да примјете насиље.

“Добро би било да има више едукација да наставници, васпитачи, социјални радници и медицинско особље знају како могу примијетити насиље над дјецом – по њиховом специфичном понашању, облачењу, школском учењу, одређеним облицима асоцијалног понашања и друго”, рекла је Сладојевићева.

У Републици Српској у 2015. години евидентирано је 637 дјеце која су била жртве различитих облика насиља, од којих су 361 жртва мушка дјеца, а 276 су дјеца женског пола. Од укупног броја, њих 257 је у доби од 10 до 14 година, 187 у доби између 15 и 18 година, 114 у узрасту од пет до девет година, а 79 у доби до четири године.

Омбудсман за дјецу Републике Српске Нада Граховац указала је да се сваке године повећава број дјеце у узрасту до четири године која су била жртве различитог облика насиља, злостављања и занемаривања.

“Нема ниједног разлога због којег би иједно дијете трпјело насилно понашање било кога, као што нема ниједног разлога којим се може правдати изостанак реакције надлежних служби по пријави или сазнању да је дијете изложено неком облику насиља”, поручила је Граховчева.

У циљу унапређења и јачања међусобне сарадње у заштити дјетета од сваког облика насиља, злостављања или занемаривања Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство унутрашњих послова, Министарство просвјете и културе и Министарство породице, омладине и спорта потписали су 2012. године Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце, који је ступио на снагу 1. јануара 2013. године.