Министар Глухаковић одржао састанак са представницима бања из Републике Српске

?

Министар трговине и туризма Предраг Глухаковић одржао је данас у Бањалуци састанак са представницима бања из Републике Српске, у вези са доношењем новог Закона о бањама.

Разговарано је о тексту Закона о бањама који је у форми приједлога представљен учесницима састанка, а који су имали прилику да упуте своје примједбе, коментаре и сугестије на предложене одредбе Закона.

Министар Предраг Глухаковић рекао је да се примарни разлог за доношење новог Закона о бањама  односи на поједностављивање услова и поступка за проглашење бања, те да је Министарство трговине и туризма организовало састанак како би се отклониле евентуалне недоумице и прецизније дефинисале поједине одредбе у Закону, у циљу задовољавања заједничког интереса бања регистрованих на подручју Републике Српске.

Законом је, између осталог, предвиђено да се бањом може прогласити географско подручје на којем постоји природни љековити фактор, те објекти и уређаји за коришћење природног љековитог фактора, да постоји организовано пружање услуга здравствене заштите и превенције болести, као и да постоје одговарајући туристички и угоститељски објекти са пратећом понудом.