Министар енергетике и рударства РС Петар Ђокић учествовао је данас у раду Министарске конференције за енергију у процесу координације европских интеграције у БиХ, која се ове године одржала по први пут.

Конференција је основана с циљем реализације обавеза које проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању и дефинисања заједничких смјерница и платформе за дјеловање оперативних и техничких тијела у систему координације у појединачним секторским областима обухваћеним процесом приступања Европској унији.

Конференцију чине сви министри у БиХ задужени за област енергије.