Актив жена

Актив жена је посебан облик организовања и деловања СП-а који ради на афирмацији и заштити права жена, породице и полне равноправности.

Актив жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама.

Предсједнице Актива жена су по функцији чланице извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Документи и одлуке Актива жена подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Актив жена се формира на свим нивоима Партије.

 

Предсједница Актива  жена Социјалистичке партије