Актив младих социјалиста

Актив младих социјалиста је посебан облик организовања и деловања Социјалистичке партије и чине га чланови до навршене 30. године старости. Предсједници Актива младих су по функцији чланови извршних одбора одговарајућих одбора Социјалистичке партије.
Организација и деловање Актива младих уређују се правилником који доноси Главни одбор Социјалистичке партије.
Документи и одлуке Актива младих подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије.

Давор Стрика је рођен 7. октобра 1989. године. Основну и средњу школу завршава у Бањој Луци.
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци уписује 2008. године, а завршава 2012. године са просјечном оцјеном 9,29.
Мастер студије из области политичке теорије завршава на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са просјечном оцјеном 9,75.
Докторанд је на Факултету политичких наука у Бањој Луци.
Аутор је преко 10 научних радова, двије књиге, сарадник на дјелу Историја Републике Српске, те учесник бројних међународних и домаћих едукација и смотри.
Добитник је награде за волонтера године Републике Српске.