Предсједник Партије

Задужења предсједника Социјалистичке партије:

– Представља и заступа партију;
– Осигурава јединство дјеловања партије и у том погледу предузима све потребне мјере, предлаже Главном одбору кандидате за потпредсједнике партије, предсејдника и чланове Управног одбора ГО и директора Пословног одбора;
– Руководи и предсједава сједницама ГО, као и сједницама Извршног одбора када их је он сазвао;
– Ако оцијени неопходним, може ставити вето на одлуке Извршног одбора партије којим се крши Статут;
– У случају ванредних околности може донијети одлуку из надлежности Главног одбора и на првој сједници, када те околности престану, поднијети је на одобрење ГО;
– Покреће питања која треба расправљати на Конгресу и на сједницама Главног одбора;
– Износи и заступа оцјене и ставове партије о свим питањима политике и рада партије и овлашћује лица за изношење ставова партије;

 

Петар Ђокић је рођен 29. јула 1961. године у Брчком. По занимању је дипломирани економиста, отац је једног дјетета.
Један је од оснивача Социјалистичке партије.
У Народну Скупштину Републике Српске биран је за посланика у периоду од 1997. године до 2002. године. Од 1998. године до 2000. године је обављао дужност предсједника Народне Скупштине Републике Српске.
Обављао је и дужност предсједника Комисије Народне Скупштине РС за праћење и контролу рада органа и институција у области одбране и унутрашњих послова.
До 2000. године члан је највиших органа партије, на другом Конгресу Социјалистичке партије изабран је на дужност замјеника предсједника СП.
На трећем (ванредном) Конгресу изабран је за предсједника Социјалистичке партије, а ту функцију и данас обавља.
На општим изборима 2006. године биран је за посланика у Народној Скупштини Републике Српске.
Успјешан је привредник, познати културант, јавни и спортски радник.